อนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2567

วันอังคาร ที่  5 มีนาคม 2567 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มอบหมายให้ นางสุภาพร ศรีสุระ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน และการรำบวงสรวง/การบายศรีเมือง ในการจัดงาน “อนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย  และงานกาชาด พ.ศ. 2567” และต้อนรับ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้นำผลงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่างๆ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากผลงานของนักเรียนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย