Nongkhai Technical College

Home

Published: Friday, 09 February 2018 09:59
Written by Super User

บนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับรางวัล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดให้มีการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R 
นักศึกษาร่วมแข่งขัน
1.นายธนาวัฒน์ อัตรา
2.นายชนาธิป นันทะชัย
3.นายอัครชัย พรานโน
4.นายจรัล ฝ้ายขาว
นายพรชัย แย้มบาน  ผู้ควบคุมทีม

 

 

Category: